Jsme odborníci na jazyky.

Abychom byli přesnější, naši překladatelé mají vynikající technickou kvalifikaci. O jejich kompetenci se osobně ujišťujeme ještě než s nimi zahájíme spolupráci, protože překlady z oblasti techniky, medicíny, telekomunikací a IT vždy vyžadují zvláštní znalosti. Překladatelé provádějící lokalizaci softwaru musí také být schopni odlišit text určený k překladu od programového kódu. Překladatelé pracující s jinými typy textů, například z oboru reklamy či PR, musí věnovat zvláštní pozornost stylu a marketingovým cílům.

 

Naše překladatelské služby

Plánování

Každá práce na překladu začíná rozhovorem s vámi. Vám přidělená kontaktní osoba s vámi vyjasní vaše aktuální požadavky na překlad a poradí vám, jak nejlépe dosáhnout požadovaného cíle.

Opakované použití překladů

Překládáme pouze nové a upravené texty. Texty, které již byly přeloženy, se ukládají do naší překladové paměti, kterou můžeme použít při překladu upravených souborů. Všichni překladatelé společně používají a aktualizují stejnou databázi. To znamená, že můžeme zaručit vysokou míru konzistentnosti u každého z vašich projektů.

Řízení vícejazyčných projektů

Váš projektový manažer organizuje celý proces překladu. Koordinuje prostředky a termíny nezbytné pro vámi požadované jazykové kombinace, připravuje materiály k překladu a řeší případné dotazy překladatelského týmu. Naše práce končí v okamžiku, kdy jste plně spokojeni s výsledkem.

Lokalizace

Jsou-li lokalizace softwaru provedeny kvalitně, uživatelské rozhraní bude fungovat stejně, jako kdyby bylo vytvořeno pro příslušný cílový trh. Kromě překladu textů bereme vždy do úvahy také kulturní a technické zvláštnosti cílového trhu, například měrné jednotky, formát čísel nebo adres, stejně jako místní předpisy a normy.

Překlady

Díky naší globální síti překladatelů s technickým zaměřením, kteří překládají do svého rodného jazyka, jsme schopni vaše texty přeložit do všech hlavních jazyků. Poskytujeme překlady z oblasti medicíny, telekomunikací nebo spotřební elektroniky. Specializujeme se na lokalizaci softwaru.

Každý jednotlivý překlad kontrolujeme, abychom se ujistili o správnosti a srozumitelnosti jazyka a obsahu. Naše technické korektury zahrnují kontrolu použitelnosti, funkčnosti a postupů s pomocí nainstalovaného lokalizovaného softwaru. Tento proces nám umožňuje zajistit, aby dokumentace, nápověda i software byly v jednotlivých cílových jazycích konzistentní.

Správa terminologie

Pečlivě zjištěná terminologie je základem každého technického překladu. Terminologii ukládáme do slovníků a databází náležejících ke konkrétním projektům. Na vyžádání je můžeme ověřit, rozšiřovat a aktualizovat v rámci našeho systému pro správu terminologie. Toto úsilí má pozitivní vedlejší efekt – všichni naši překladatelé používají u každého z vašich projektů konzistentní technickou terminologii.