Klíčem k úspěchu je správná technologie

Je téměř samozřejmé, že známe nezbytnou technickou slovní zásobu a dobře rozumíme technickým kontextům. Tato kvalifikace nám slouží jako základ při překladu vaší dokumentace a nápovědy k aplikacím.

Naše nejmodernější překladové a lokalizační nástroje zaručují konzistentnost v rámci všech součástí projektu.

Chcete zjistit, co vám může tato technologie nabídnout? Zeptejte se nás.

Technické služby a služby související s překlady

Překladové paměti

Používáme aplikace využívající překladové paměti, které vám vyhovují, například program SDL Trados. Databázová funkce tohoto systému ukládá zdrojový text společně s odpovídajícím překladem. To znamená, že je možné okamžitě porovnat nové zdrojové texty s překlady uloženými v překladové paměti. Náš systém využívá síť Internet a běží na serveru, který umožňuje více překladatelům – externím nebo interním –   pracovat současně na souborech daného projektu, využívat stávající překlady uložené v překladové paměti a přidávat do paměti překlady nové.

Lokalizace softwaru

Jedním z nástrojů odpovídajících průmyslovým standardům je SDL Passolo. Tento nástroj kromě překladových funkcí poskytuje integrované funkce pro testování a rozhraní pro překladové paměti. Aplikace Passolo podporuje všechny formáty souborů a urychluje a zjednodušuje procesy technické lokalizace. Rádi se budeme při výběru vhodných nástrojů řídit vašimi požadavky.

Přeformátování softwaru

Přeložený text se jen zřídka svojí délkou shoduje se zdrojovým textem. Upravíme délku ovládacích prvků podle obsahu tak, aby v lokalizovaném softwaru zůstal celý text viditelný.

Testování softwaru a kompilace online nápovědy

Po dokončení překladu software otestujeme, abychom ověřili správnost překladu a také srozumitelnost a dokonalou funkčnost lokalizovaného softwaru. Zkompilujeme online nápovědu a otestujeme její obsah a funkce. Nápověda koneckonců pomáhá skutečně pouze tehdy, pokud přesně popisuje příslušný software.

DTP

Přeloženou dokumentaci rádi dodáme ve stejném formátu jako zdrojový text. Přirozeně upravíme rozvržení dle délky přeloženého textu. V případě potřeby jsme schopni dokumentaci dodat ve formě umožňující tisk.

Grafické zpracování a snímky obrazovky

Překládáme obsah grafických prvků a schémat a upravujeme rozvržení dle délky přeloženého textu. Pokud dokumentace obsahuje snímky obrazovky příslušné aplikace, vytváříme jejich lokalizované verze pomocí spuštěného softwaru v cílovém jazyce.

Video a audio sekvence

Překládáme také texty pro video a audio sekvence. Při této práci samozřejmě zohledňujeme specifika mluveného slova. Hledáte-li partnera pro produkci videa či zvuku, rádi vám pomůžeme.