Mir han jet gäge Fachchinesisch

Et es ärg aansprochsvoll, Software an de lokale Maat aanzopasse un Texte us Wesseschaff un Wirtschaff zo üvversetze. Dodren kenne mir, @transcript, uns ald zick Johre god us.
Aangefange hät @transcript 1998 en Kölle. Domols wore mer noch en kleine Grupp vun engageete Diplom-Üvversetzer. Hügg han mer e fess Team vun zehn Fachüvversetzer, Kundeberoder, Projekmanager un IT-Fachlück. Mir arbeide met Üvversetzer us der ganze Welt, die uns en ehrer Muttersproch international bei kleine Opdräg un bei große Millioneporojekte ungerstötze.
Dat Team, wat sich öm Üür Projek kömmert, is dobei esu klein, wie Ehr dat wollt, un nor esu groß, wie et för Üüre Opdrag nüdig es.
 
Wat künne mer för üch dun ? Dot uns en E-Mail schrieve oder einfach ens aanrofe!