Op de richtige Technik kütt et aan

Et es för uns selvsverständlich, dat mir de nüdige Fachwööd kenne un och de ganze technische Zosammehäng verstonn un beherrsche. Dat es de Grundvörussetzung doför, dat mer de Üvversetzung vun Üürer Dokumentation un Aanwendungshilfe üvverhaup maache künne.
 
Met uns moderne Werkzeuge för Üvversetzungs un Softwareanpassunge halde mer all Projekdeile zesamme

Wollt Ehr wesse, wie mir die Technik för Üüch ensetze könne?
Dot uns einfach froge!

Technische un üvversetzungsnohe Leistunge

Translation Memories (Üvversetzungsblöck)

Grundsätzlich arbeide mir met dem Üvversetzungssystem, wat Ehr üch wünsch, för e Beispill SDL Trados. Üvver de Datebankfunktion em System dun mer de Quelltexte un de Üvversetzunge speichere. Kütt jetz ne neue Quelltex dozo, künne mer dä met dä vorhanden Texblöck tirek vergliche. Dat System läuf üvver et Internet un es servergestüürt. Domet kann jede Üvversetzer - extern oder intern - zur gliche Zigg am selve Projek arbeide un Üvversetzunge, die ald gespeichert sin, verwende un neue ergänze.

Softwareaanpassung

Dat Werkzeug SDL Passolo entsprich dem Industriestandard. Nevven de Üvversetzungsfunktione hät dat engebaute Tessfunktione un Schneddstelle zo de Üvversetzungsspeicher. Passolo ungerstötz all Dateformate un mäht su technische Prozesse flöcker un de Aanpassung einfacher. Bei der Wahl vum Werkzeug richte mir uns noh Üür Wünsch.

Größeaanpassung vun Software

De Läng vun dä üvversetzte Text stemmt selten met dä Ausgangstexte üvverein. Domet en dä lokaliseete Software dä ganze Tex zo sinn es, weede de Länge vun dä Bedienelemente däm Inhalt aangepass.

Teste vun Software un Kompiliere vun Online-Hilfe

Wann alles üvversetz es, maache mir am Engk ne Tess, ov de Software sprochlich korrek un lesbar es un ov se einwandfrei läuf. Online-Hilfe weeden vun uns kompiliert un dann gepröf, ov Inhalt un Funktione okay sin. Denn nur en Hilfe, die de Software doför och genau beschriev, es och wirklich hilfreich.

Desktop Publishing oder wie mer hüggzedags Bröschüre un Drocksaache mäht

Mer dun Üch gään die üvversetzte Dokumentation livvere en däm Format, wie mer vun Üch der Auusgangstex kräge han. Dobei dun mer selvsverständlich et Layout aanpasse an de Länge vum Zieltex. Wann Ehr wollt, künnt Ehr Üür Dokumentation och en ner Form han, dat mer se drocke kann.

Graphikbearbeidung un Momentaufnahme vum Beldschirm

Bei Graphike un Diagramme üvversetze mir der Inhalt un passe et Layout an de de Länge vum zielsprachliche Tex aan. Sin en der Dokumentation Belder vun Aanwendunge, dun mir die anhand der Software an de jeweilige Zielsproch aanpasse.

Folg vun Belder un Tön

Mir üvversetze och Texte för Beld- un Tonfolge. Natörlich han mir dobei immer de Besonderheite vun der gesprochene Sproch em Bleck.
Wann Ehr ene Partner för Video- un Audio-Produktione sök, dann dun mer Üch gään wiggerhelfe.