Το πρώτο βήμα είναι η οργάνωση του έργου και στη συνέχεια η μετάφραση με αποτελεσματικό τρόπο

Αυτό αποτελεί το μυστικό της επιτυχίας για να διασφαλιστούν η αποδοτικότητα των υπηρεσιών μας και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της εταιρείας μας. Από την πρώτη στιγμή, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να προσδιοριστεί εκ των προτέρων τι πρέπει να μεταφραστεί, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνει η μετάφραση, καθώς και η προθεσμία παράδοσης του έργου. Από τη στιγμή της ανάθεσης του έργου στην εταιρεία μας μέχρι την τελική παράδοσή του εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, μπορείτε να απευθύνεστε στο ίδιο άτομο επικοινωνίας και την έμπειρη ομάδα μεταφραστών που το έχουν αναλάβει. Η πρακτική αυτή ισχύει και για τα επόμενα έργα με συναφές περιεχόμενο. Για την ακρίβεια, το ίδιο εξειδικευμένο προσωπικό θα αναλάβει τη μετάφραση των κειμένων σας έπειτα από την πρώτη ανάθεση εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πλήρη εικόνα των έργων σας καθώς και των ιδιαίτερων απαιτήσεών τους, γεγονός που σημαίνει ότι ελαχιστοποιείται η προσπάθεια συντονισμού, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για την εξοικείωση με το αντικείμενο των έργων τα οποία μας αναθέτετε. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για εσάς.

Χρησιμοποιώντας τις τελευταίες εκδόσεις υλικού και λογισμικού, έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από οποιαδήποτε ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα λογισμικού, διατηρώντας την αρχική μορφή του αρχείου.

Ενδιαφέρεστε για κάποιο έργο; Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή με e-mail!