Θα ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε σε οποιοδήποτε μεταφραστικό έργο σάς ενδιαφέρει.

Για οποιεσδήποτε τυχόν απορίες σχετικά με την @transcript και τις υπηρεσίες που παρέχουμε,
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φαξ.

transcript GmbH & Co. KG
a translator-owned company

Beethovenstrasse 8
D-50674 Köln
Fon +49 (0)221 - 27 27 38 - 10
Fax +49 (0)221 - 27 27 38 - 11
contact@transcript.de