Η επιτυχία των έργων μας στηρίζεται στην απόλυτη αφοσίωσή μας προς τη δέσμευση που αναλαμβάνουμε

Από το 1998, η @transcript έχει αναπτύξει ευρεία εξειδίκευση στους τομείς της τεχνικής μετάφρασης και της τοπικοποίησης λογισμικού. Έτσι, η λίστα με τα έργα που έχουμε αναλάβει είναι ιδιαίτερα εκτενής. Πιο συγκεκριμένα, είμαστε ειδικοί τόσο στην παροχή μεταφράσεων κειμένων που αφορούν τους τομείς της ιατρικής, της τεχνολογίας πληροφοριών, της οικονομίας και του μάρκετινγκ, όσο και στην τοπικοποίηση λογισμικού και στη σύνθετη διαχείριση μεταφράσεων και ορολογίας. Στο πλαίσιο προστασίας των εμπορικών συμφερόντων των πελατών μας, θεωρήσαμε σκόπιμο να μην αναφέρουμε στο σημείο αυτό το σύνολο των πελατών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Παρόλα αυτά, μπορούμε με μεγάλη χαρά να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, το σύνολο των έργων που έχουμε αναλάβει, καθώς και τις συστάσεις που έχουμε λάβει από επαγγελματίες του χώρου.

Επικοινωνήστε μαζί μας.