Είμαστε ειδικοί στον τομέα των γλωσσών

Για την ακρίβεια, οι μεταφραστές μας διαθέτουν άριστη κατάρτιση στον τομέα εξειδίκευσής τους, γεγονός που το εξακριβώνουμε αποκλειστικά εμείς οι ίδιοι πριν ξεκινήσουμε τη συνεργασία με έναν μεταφραστή. Αυτό γίνεται διότι για τη μετάφραση εξειδικευμένων κειμένων στον τομέα της ιατρικής, των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας πληροφοριών χρειάζονται ειδικές γνώσεις στους συγκεκριμένους τομείς. Σημειώνεται πως κατά την τοπικοποίηση λογισμικού, οι μεταφραστές θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στον κώδικα προγραμματισμού και στο προς μετάφραση κείμενο. Οι μεταφραστές που εργάζονται πάνω σε άλλα είδη κειμένων, όπως είναι τα κείμενα διαφημιστικού περιεχομένου και μάρκετινγκ, πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως το στυλ γραφής αλλά και τους στόχους μάρκετινγκ του συγγραφέα του πρωτοτύπου.
Υπηρεσίες μετάφρασης

Οργάνωση

Κάθε μεταφραστικό έργο ξεκινά από μία συζήτηση μαζί σας. Το άτομο της εταιρείας με το όποιο επικοινωνείτε θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τι πραγματικά επιθυμείτε να λάβετε ως μεταφραστικό αποτέλεσμα, βοηθώντας σας παράλληλα να πετύχετε τη βέλτιστη δυνατή λύση.

Χρήση παλαιότερων μεταφραστικών έργων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μετάφραση νέων κειμένων και κειμένων που έχουν τροποποιηθεί. Τα κείμενα που έχουν ήδη μεταφραστεί βρίσκονται καταχωρισμένα στις μεταφραστικές μνήμες που τηρούμε στα γραφεία μας, στο περιεχόμενο των οποίων έχουμε άμεση πρόσβαση σε περίπτωση ενημέρωσης του περιεχομένου παλαιότερων μεταφρασμένων κειμένων. Όλοι οι μεταφραστές χρησιμοποιούν και ενημερώνουν ταυτόχρονα την ίδια μεταφραστική μνήμη. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε υψηλό βαθμό συνέπειας ως προς τις αποδόσεις που υιοθετούμε σε κάθε έργο που μας αναθέτετε.

Διαχείριση έργου σε πολλαπλές γλώσσες

Ο διαχειριστής έργου είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της μεταφραστικής διαδικασίας στο σύνολό της. Συντονίζει τους πόρους που είναι απαραίτητοι για τον συνδυασμό των γλωσσών που έχετε ζητήσει με βάση την προθεσμία παράδοσης του έργου, προετοιμάζει το προς μετάφραση υλικό και απαντά κατατοπιστικά στις ερωτήσεις που μπορεί να διατυπωθούν από την ομάδα των μεταφραστών. Η εργασία μας ολοκληρώνεται μόνο αφότου μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα.

Τοπικοποίηση

Στην περίπτωση ενός λογισμικού για το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς η τοπικοποίηση, το περιβάλλον εργασίας χρήστη λειτουργεί σαν να έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για την αγορά-στόχο. Εκτός από τη μετάφραση αυτή καθαυτή του κειμένου, λαμβάνουμε υπόψη τις πολιτιστικές και τεχνικές ιδιαιτερότητες της αγοράς-στόχου, όπως είναι οι μονάδες μέτρησης, η μορφή των αριθμών και των διευθύνσεων, καθώς και οι κανονισμοί και οι ιδιαιτερότητες που ισχύουν σε κάθε περιοχή.

Μετάφραση

Χάρη στο παγκόσμιο δίκτυο εξειδικευμένων μεταφραστών που εργάζονται προς τη μητρική τους γλώσσα, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τη μετάφραση των κειμένων σας προς όλες τις βασικές γλώσσες του κόσμου. Παρέχουμε μεταφραστικές υπηρεσίες στους τομείς της ιατρικής, των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, ενώ ο κύριος τομέας εξειδίκευσης της εταιρείας μας είναι η τοπικοποίηση λογισμικού.

Προβαίνουμε στον έλεγχο κάθε μετάφρασης που έχει ολοκληρωθεί, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι σωστή από γλωσσικής πλευράς, ότι το περιεχόμενό της είναι σωστό και ότι το κείμενο ρέει. Στο πλαίσιο της τεχνικής επιμέλειας του κειμένου ελέγχουμε τον βαθμό χρηστικότητας και λειτουργικότητας του λογισμικού, καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη χρήση του λογισμικού που έχει τοπικοποιηθεί και εγκατασταθεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι έχει διατηρηθεί η ομοιομορφία ως προς τη μετάφραση των αρχείων, του βοηθητικού υλικού και του λογισμικού σε κάθε γλώσσα-στόχο.

Διαχείριση ορολογίας

Ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο στηρίζεται κάθε τεχνική μετάφραση είναι η αναζήτηση ορολογίας με τη δέουσα προσοχή. Φροντίζουμε να δημιουργήσουμε γλωσσάρια και βάσεις δεδομένων ορολογίας για κάθε έργο ξεχωριστά, έχοντας τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε, να εμπλουτίσουμε και να ενημερώσουμε τον περιεχόμενό τους, εφόσον το επιθυμείτε, στο πλαίσιο της διαχείρισης δεδομένων ορολογίας. Το θετικό αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας έγκειται στο ότι χρησιμοποιούνται οι ίδιοι τεχνικοί όροι από όλους τους μεταφραστές, στο πλαίσιο εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου έχετε αναθέσει στην εταιρεία μας.