Ο σημαντικός ρόλος των σωστών τεχνολογικών εργαλείων

Διαθέτουμε χωρίς καμία αμφιβολία το απαραίτητο εξειδικευμένο λεξιλόγιο, καθώς και πλήρη κατανόηση οποιουδήποτε συγκεκριμένου τεχνικού περιεχομένου. Οι ικανότητες αυτές λειτουργούν ως τεχνικό «οπλοστάσιο» πάνω στο οποίο στηριζόμαστε για τη μετάφραση των αρχείων σας και του βοηθητικού υλικού της εφαρμογής σας.

Χάρη στα σύγχρονα εργαλεία μετάφρασης και τοπικοποίησης λογισμικού, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ομοιομορφία όλων των επιμέρους δομικών στοιχείων του έργου.

Θα θέλατε να μάθετε με ποιον τρόπο τα τεχνολογικά αυτά εργαλεία μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες σας; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη μετάφραση

Μεταφραστικές μνήμες

Χρησιμοποιούμε το σύστημα μεταφραστικής μνήμης που εσείς επιθυμείτε, όπως είναι το SDL Trados. Χάρη στη λειτουργία της βάσης δεδομένων του συστήματος η οποία επιτρέπει την αποθήκευση του κειμένου-πηγή με την αντίστοιχη μετάφραση, καθίσταται δυνατή η άμεση σύγκριση νέων κειμένων στη γλώσσα-πηγή με τις μεταφράσεις που βρίσκονται ήδη καταχωρισμένες στο σύστημα. Η λειτουργία του συστήματός μας βασίζεται στο διαδίκτυο και ελέγχεται μέσω ενός εξυπηρετητή, γεγονός που επιτρέπει σε έναν μεγάλο αριθμό εξωτερικών ή εσωτερικών μεταφραστών να εργάζονται ταυτόχρονα πάνω στα αρχεία του έργου, να χρησιμοποιούν τις ήδη υπάρχουσες μεταφράσεις και να καταχωρίζουν νέες μεταφράσεις.

Τοπικοποίηση λογισμικού

Ένα εργαλείο το οποίο ανταποκρίνεται επαρκώς στα βιομηχανικά πρότυπα αναφοράς είναι το SDL Passolo. Πέρα από τις λειτουργίες μετάφρασης, το εργαλείο αυτό παρέχει επίσης ενσωματωμένες δοκιμαστικές λειτουργίες και περιβάλλοντα εργασίας που επιτρέπουν την καταχώριση των μεταφράσεων σε μεταφραστικές μνήμες. Το Passolo υποστηρίζει όλους τους τύπους αρχείων, ενώ παράλληλα απλοποιεί τις τεχνικές διαδικασίες τοπικοποίησης, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους. Για τη διεκπεραίωση του έργου σας, λαμβάνουμε υπόψη το μεταφραστικό εργαλείο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε.

Αλλαγή μεγέθους λογισμικού

Το μέγεθος του μεταφρασμένου κειμένου σπανίως συμπίπτει με το μέγεθος του κειμένου-πηγή. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σύνολο του κειμένου θα φαίνεται με ακρίβεια εντός του τοπικοποιημένου λογισμικού, προσαρμόζουμε το μέγεθος των πεδίων εντολών ανάλογα με το περιεχόμενό τους.

Έλεγχος λογισμικού και δημιουργία διαδικτυακού βοηθητικού υλικού

Μόλις ολοκληρωθεί η μετάφραση του κειμένου, ελέγχουμε το λογισμικό για να διασφαλιστεί ότι αυτό είναι σωστό από γλωσσικής πλευράς και ότι είναι κατανοητό και πλήρως λειτουργικό. Στη συνέχεια, δημιουργούμε ένα διαδικτυακό βοηθητικό υλικό και ελέγχουμε το περιεχόμενο και τις λειτουργίες του. Εξάλλου, το βοηθητικό υλικό μπορεί να παρέχει ουσιαστική βοήθεια μόνο όταν περιγράφει με ακρίβεια το αντίστοιχο λογισμικό.

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε να σας παραδώσουμε τα τελικά μεταφρασμένα αρχεία στην ίδια μορφή με το αρχείο του κειμένου-πηγή, και φυσικά προσαρμόζουμε τη διάταξη του κειμένου ανάλογα με το μέγεθος του κειμένου-στόχου. Επίσης, μπορούμε να παραδώσουμε τα αρχεία σας σε έντυπη μορφή, εφόσον το επιθυμείτε.

Επεξεργασία γραφικών και στιγμιότυπα οθόνης

Μεταφράζουμε το περιεχόμενο των γραφικών και των διαγραμμάτων και προσαρμόζουμε τη διάταξή τους ανάλογα με το μέγεθος του κειμένου της γλώσσας-στόχου. Αν τα αρχεία περιέχουν παραδείγματα στιγμιοτύπων οθόνης της εφαρμογής, δημιουργούμε αντίστοιχα παραδείγματα στιγμιοτύπων στη γλώσσα-στόχο με βάση το λογισμικό αναφοράς.

Ακολουθίες βίντεο και ακουστικού υλικού

Μεταφράζουμε επίσης το κείμενο που περιέχεται εντός των ακολουθιών βίντεο και ακουστικού υλικού, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο προφορικός λόγος. Αν χρειάζεστε κάποιον συνεργάτη για τη δημιουργία οπτικοακουστικού ή απλώς ακουστικού υλικού, θα είναι χαρά μας να σας βοηθήσουμε.