با به صورت یک تیم قدرتمند بسیار موفقتر خواهیم بود

شکی در این رابطه وجود ندارد که موفقیت ما به عنوان متخصصان ترجمه و محلی سازی نرم افزار بیش از هر چیز دیگری مدیون تیم ماست. در نتیجه، همواره تلاش می کنیم با افزودن مترجمان آزاد جدید تیم خود را تقویت کنیم.

مترجم فنی متخصص در زمینه فن آوری اطلاعات/فن آوری/پزشکی

نمایه شما:

  • تجربه در زمینه های مربوطه
  • دانش فوق العاده در رابطه با نرم افزارهای پرکاربرد
  • مهارت در استفاده از ابزارهای استاندارد ترجمه

پیش نیازهای مهم:

  • باید به زبان مادری خود ترجمه کنید
  • باید با اعتماد و آگاهانه کار کنید
  • باید برای کیفیت ارزش قائل شوید

به همکاری با ما علاقمند هستید؟ پس سوابق خود (CV) را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید.