ابتدا برنامەریزی کرده، سپس به طور کارآمدی ترجمه کنید

همواره برای تضمین کارایی خدمات خود و نیز رعایت بالاترین استانداردهای کیفیت، این شعار را سرلوحه کار خود قرار می دهیم. ما با شما کار می کنیم تا از قبل تعیین کنیم کە چه چیزی، چگونه و در چه فاصله زمانی باید ترجمه شود. شما از زمان امضای قرارداد تا زمان تحویل بموقع کار با همان کارشناس و تیم مجرب مترجمان در تماس خواهید بود. این امر در مورد پروژه های بعدی نیز صادق خواهد بود. از زمان کار اول به بعد نیز همان کارشناسان بر روی متون بعدی شما کار خواهند کرد. این رویکرد تضمین خواهد کرد که زیر و بم و نیازهای خاص پروژه های شما را بشناسیم. در نتیجه، تلاشها برای ایجاد هماهنگی و زمان مورد نیاز برای آشنایی با پروژه های شما در حداقل میزان ممکن نگاه داشته شده و این به نوبه خود باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود.

همواره از پیشرفته ترین نرم افزارها و سخت افزارها بهره می گیریم. این امر به ما امکان می دهد تا در هنگام پردازش فایل های شما فرمت اصلی تمامی سکوهای نرم افزاری رایج حفظ شود.

پروژه ای را درخواست می دهید؟ لطفاً با ما تماس بگیرید و یا ایمیل بزنید!