تمرکز بر هدف – و بودجه

اگر می خواهید در سطح بین المللی فعالیت تجارتی انجام دهید، باید از کیفیت بالای ترجمه مطمئن باشید. بنابراین شرکت ها به طور فزاینده ای علاقه دارند که بدانند فرآیند ترجمه چگونه صورت می گیرد و چگونه می توانند آن را در جریان کار خود ادغام کنند. باید از تصحیح های غیر ضروری اجتناب کرد، زیرا این می تواند باعث افزایش هزینه ها شود و در مواردی که مهلت تحویل اندک است می تواند منجر به ایجاد مشکلاتی شود.

ما با کمال میل آماده ایم که در تمامی زمینه های مربوط به محلی سازی و ترجمه نرم افزار به شما مشاوره بدهیم. ما تلاش می کنیم کار ترجمه شما آسان تر و با هزینه کمتری انجام شود و فرآیند ترجمه شما را برنامه ریزی می کنیم. همچنین با شما همکاری می کنیم تا تعیین کنیم که چگونه می توان به بهترین نحو ممکن روند کار ترجمه را با فرآیندهای کاری شما هماهنگ و یکپارچه ساخت و آن را بینه نمود.

به لطف تجربه ای که در زمینه کار بر روی پروژه های بزرگ و پیچیده برای شرکت های معتبر داریم، ما به آسانی می توانیم خودمان را با موقعیت خاص شما سازگار کنیم. ما خوشحال می شویم که هزینه پروژه را برای شما محاسبه کنیم.