در زمینه های مربوط به زبان (ها) ما متخصص هستیم

اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، مترجمان ما از مهارتهای فنی بسیار بالایی برخوردار هستند. ما حتی پیش از اینکه با یک مترجم شروع به همکاری کنیم، از مهارت او اطمینان حاصل می کنیم، چرا که ترجمه متون فنی، پزشکی، مخابرات و فن آوری اطلاعات همواره نیازمند سابقه دانش فنی است. مترجمانی که به محلی سازی نرم افزارها می پردازند باید تفاوت بین متن مورد ترجمه و کدهای برنامه نویسی را تشخیص دهند. مترجمانی که روی سایر متون، از قبیل آگهی های تبلیغاتی و روابط عمومی کار می کنند، باید توجهی ویژه به سبک و اهداف بازاریابی نویسنده داشته باشند.
خدمات ترجمه ما

برنامه ریزی

هر ترجمه ای با گفتگو با شما آغاز می شود. شخصی که در شرکت ما طرف تماس شما است نیازهای واقعی ترجمه شما را برای شما روشن می سازد و پیشنهاداتی را برای دستیابی به هدف شما به بهترین نحو ممکن ارائه می دهد.

استفاده از ترجمه های قبلی

ما تنها متون جدید و تغییر یافته را ترجمه می کنیم. متنی که قبلاً ترجمه شده است در حافظه ترجمه ما ذخیره شده است و ما در هنگام ترجمه متون جدید همواره به آن دسترسی داریم. تمامی مترجمان همزمان از آن پایگاه داده استفاده کرده و آن را بروزرسانی می کنند. این بدان معناست که ما می توانیم میزان یکپارچکی و یکدستی بسیار بالایی را برای هر یک از پروژه های شما تضمین کنیم.

مدیریت پروژه های چند زبانه

مدیر پروژه شما تمام فرآیند ترجمه شما را سازماندهی می کند. او منابع و مهلت مورد نیاز برای جفت های زبانی مورد نظر شما را هماهنگ می کند، مطالب را برای ترجمه آماده می کند و به هر گونه پرسش احتمالی تیم ترجمه پاسخ می دهد. تا زمانی که شما کاملاً از نتیجه کار راضی نباشید، کار ما ناتمام تلقی می شود.

محلی سازی

اگر محلی سازی ترجمه به خوبی انجام شود، واسط کاربری نرم افزار به گونه ای عمل می کند که گویی برای بازار هدف تهیه شده است. ما، علاوه بر ترجمه کردن متن، ویژگی های خاص فرهنگی و فنی بازار هدف، از قبیل واحدهای اندازه گیری، شیوه نوشتن شماره و آدرس، و همینطور قوانین و ویژگی های محلی را نیز مد نظر قرار می دهیم.

ترجمه

به لطف وجود شبکه جهانی مترجمان فنی ما که به زبان مادری خود ترجمه می کنند، ما می توانیم متون شما را به تمامی زبان های عمده دنیا ترجمه کنیم. ما در زمینه های پزشکی، مخابرات، و کالاهای الکترونیکی مصرفی خدمات ترجمه ارایه می دهیم. زمینه تخصص ما محلی سازی نرم افزار است.

ما تمامی ترجمه ها را بررسی می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که زبان و محتوای آن صحیح است و متن روان است. بازبینی فنی ما شامل بررسی قابلیت کاربری، کارایی و روند کار با نرم افزار محلی سازی شده و نصب شده است. این فرآیند به ما امکان می دهد تا مطمئن شویم که اسناد، راهنما و نرم افزار در هر زبان مقصدی یکپارچه هستند.
 

مدیریت واژگان فنی

جستجوی دقیق واژگان فنی اساس هر ترجمه فنی است. ما واژگان فنی را در واژه‌نامه و پایگاه داده ویژه هر پروژه ذخیره می کنیم. هرگاه شما بخواهید ما می توانیم واژگان را اعتباربخشی کنیم، گسترش دهیم و بروزرسانی کنیم. تمامی این تلاش ها یک تأثیر جانبی مثبت دارد – و آن اینکه تمامی مترجمان ما از واژگان فنی یکدستی برای تمام پروژه های شما استفاده می کنند.