Olemme kielten ammattilaisia

Kääntäjillämme on erinomaiset tekniset pätevyydet. Tarkistamme asian henkilökohtaisesti, ennen kuin edes aloitamme yhteistyön kääntäjän kanssa, sillä tekniikan, lääketieteen, tietoliikenteen ja IT-alan tekstien kääntäminen vaatii aina erikoistietämystä. Ohjelmistoja lokalisoivien kääntäjien on lisäksi kyettävä erottamaan käännettävä teksti ohjelmakoodista. Muita tekstejä, kuten markkinointi- ja PR-materiaalia, käsittelevien kääntäjien on kiinnitettävä erityistä huomiota tyyliin ja kirjoittajan markkinointitavoitteisiin.
Käännöspalvelumme

Suunnittelu

Jokainen käännös alkaa keskustelulla asiakkaan kanssa. Yhteyshenkilö selvittää asiakkaan käännösvaatimukset ja antaa neuvoja siitä, miten asiakkaan tavoitteet saavutetaan parhaiten.

Käännösten kierrättäminen

Käännämme ainoastaan uusia ja muunneltuja tekstejä. Käännetyt tekstit tallennetaan käännösmuistiin, jota voidaan käyttää päivityksiä käännettäessä. Kaikki kääntäjät käyttävät ja päivittävät samaa tietokantaa samanaikaisesti. Näin ollen voimme taata, että kaikki asiakkaan projektit ovat yhdenmukaisia.

Monikielisten projektien hallinta

Asiakkaalle nimetty projektipäällikkö organisoi koko käännösprosessin. Hän koordinoi resurssit ja määräajat vaadituille kieliyhdistelmille, valmistelee materiaalin kääntäjille ja vastaa kaikkiin kääntäjätiimin kysymyksiin. Työmme ei ole valmis, ennen kuin asiakas on täysin tyytyväinen tulokseen.

Lokalisointi

Kun ohjelmiston lokalisointi on toteutettu hyvin, sen käyttöliittymä toimii aivan kuin se olisi alun perinkin laadittu kohdemarkkinoille. Tekstin kääntämisen lisäksi otamme huomioon aina kohdemarkkinan kulttuuriset ja tekniset seikat, kuten mittayksiköt, numeroiden ja osoitteiden muodot sekä paikalliset säädökset ja vaatimukset.

Käännös

Äidinkieleensä kääntävien teknisten kääntäjien maailmanlaajuisen verkostomme ansiosta pystymme kääntämään asiakkaan tekstit kaikille pääkielille. Toimitamme käännöksiä lääketieteen, tietoliikenteen ja kuluttajaelektroniikan aloilla. Olemme erikoistuneet ohjelmistolokalisointiin.

Tarkistamme jokaisen käännöksen varmistaaksemme, että kieli ja sisältö ovat virheettömiä ja että teksti kuulostaa hyvältä. Tekninen tarkastuksemme sisältää käytettävyyden, toiminnallisuuden ja menetelmien tarkastuksen käyttämällä asennettua lokalisoitua ohjelmistoa. Tällä prosessilla voimme taata, että dokumentaatio, ohjeet ja ohjelmisto ovat yhdenmukaisia kaikilla kohdekielillä.

Termien hallinta

Huolella tutkittu termistö on jokaisen teknisen käännöksen perusta. Ylläpidämme termistöä projektikohtaisissa sanastoissa ja tietokannoissa. Haluttaessa voimme tarkistaa, laajentaa ja päivittää niitä osana termistönhallintajärjestelmäämme. Tällä on positiivinen sivuvaikutus – kaikki kääntäjämme käyttävät yhdenmukaisia teknisiä termejä kaikissa asiakkaan projekteissa.