Mēs esam valodu eksperti

Precīzāk sakot, mūsu tulkiem ir teicama speciālā kvalifikācija. Par to mēs pārliecināmies individuāli jau pirms sadarbības sākuma ar tulku, jo tehnisko, medicīnisko, telekomunikāciju un IT tekstu tulkošanā vienmēr nepieciešamas specializētas pamatzināšanas. Tulkiem, kuri veic programmatūras lokalizāciju, jāprot arī atšķirt tulkojamo tekstu no programmas norādēm. Turpretī tulkiem, kuri strādā ar cita veida tekstiem, piemēram, reklāmas un sabiedrisko attiecību jomā, īpaša uzmanība jāpievērš stilam un autora mārketinga mērķiem.
Mūsu tulkošanas pakalpojumi

Plānošana

Katrs tulkojums sākas ar mūsu sarunu ar jums. Kontaktpersona darbam ar jums noskaidros prasības tulkojumam un ieteiks, kā labāk sasniegt mērķi.

Atkārtota tulkošana

Mēs tulkojam tikai jaunu vai pārveidotu tekstu. Teksts, kas jau pārtulkots, tiek saglabāts mūsu tulkošanas atmiņā, kurai mēs vienmēr varam piekļūt, tulkojot koriģētus variantus. Visi tulki vienlaikus izmanto un atjaunina to pašu datu bāzi. Tas nozīmē, ka katrā no jūsu projektiem mēs varam nodrošināt augsta līmeņa konsekvenci.

Daudzvalodu projektu vadība

Visu tulkošanas procesu organizē jūsu projekta vadītājs. Viņš vai viņa koordinē resursus un termiņus jums vajadzīgajiem valodu savienojumiem, sagatavo tulkojamo materiālu un noskaidro visus jautājumus, kādi var rasties tulku komandai. Mūsu darbs ir padarīts tikai tad, kad jūs esat pilnībā apmierināts ar rezultātu.

Lokalizācija

Ja programmatūras lokalizācija veikta labi, lietotāja saskarne darbojas tā, it kā būtu izstrādāta mērķa tirgum. Līdzās teksta tulkošanai mēs vienmēr ņemam vērā mērķa tirgus kultūras un tehniskās īpatnības, piemēram, mērvienības, skaitļu un adrešu formātus, kā arī vietējos noteikumus un instrukcijas.

Tulkošana

Tā kā mūsu globālā tīkla tehniskie tulki strādā savā dzimtajā valodā, mēs spējam pārtulkot jūsu tekstus visās nozīmīgākajās valodās. Mēs nodrošinām tulkojumus medicīnas, telekomunikāciju un elektronisko patēriņa preču jomās. Mūsu specializācijas joma ir programmatūras lokalizācija.

Mēs pārbaudām ikvienu tulkojumu, lai pārliecinātos, ka valoda un saturs ir pareizi un teksts ir viegli lasāms. Mūsu tehniskajā kontrolē ietilpst lietojamības, funkciju un operāciju pārbaude, izmantojot instalēto lokalizēto programmatūru. Šis process ļauj mums garantēt, ka dokumentācija, palīdzība un programmatūra ir saskaņotas visās mērķvalodās.

Terminoloģijas datu bāzu pārvaldība

Ikviena tehniskā tulkojuma pamats ir rūpīgi izpētīta terminoloģija. Mēs saglabājam terminoloģiju konkrētu projektu vārdnīcās un datu bāzēs. Vajadzības gadījumā mēs varam tās apstiprināt, paplašināt un atjaunināt mūsu terminoloģijas datu bāzu pārvaldības sistēmas ietvaros. Šiem centieniem ir pozitīva blakusiedarbība – visiem jūsu projektiem mūsu tulki konsekventi izmanto vienu un to pašu terminoloģiju.