Vi er eksperter når det gjelder språk

For å være mer presis: Våre oversettere har glimrende tekniske kvalifikasjoner. Vi forsikrer oss om dette før vi starter et samarbeid med en oversetter, siden det å oversette tekniske tekster innen medisin, telekommunikasjon og IT alltid krever spesialisert kunnskap. Oversettere som lokaliserer programvare, må også kunne skille mellom tekst som skal oversettes og programmeringskode. Oversettere som arbeider med andre teksttyper, for eksempel reklame og PR, må ta spesielt hensyn til stil og forfatterens markedsføringsmål.
Våre oversettelsestjenester

Planlegging

Hver enkelt oversettelse starter med en prat med deg. Kontaktpersonen din vil avklare faktiske krav til oversettelsen, og gi råd om hvordan du best mulig skal oppnå det du ønsker.

Gjenbruk av oversettelser

Vi oversetter kun ny og modifisert tekst. Tekst som allerede er  oversatt, lagres i et oversettelsesminne som vi har tilgang til når oppdateringer skal gjøres. Alle oversettere bruker og oppdaterer den samme databasen samtidig. Det betyr at vi kan garantere en høy grad av overensstemmelse for hvert prosjekt.

Flerspråklig prosjektledelse

Prosjektlederen din organiserer hele oversettelsesprosessen. Han eller hun koordinerer ressurser og deadlines for de aktuelle språkkombinasjonene, forbereder materiell for oversetteren og avklarer eventuelle spørsmål oversettelsesteamet har. Jobben er ikke ferdig før du er fullt ut fornøyd med resultatet.

Lokalisering

Når programvarelokalisering er vellykket, fungerer brukergrensesnittet som om det var utviklet for målmarkedet. I tillegg til å oversette teksten tar vi også alltid hensyn til de kulturelle og tekniske omstendighetene i målmarkedet, for eksempel måleenheter, tall- og adresseformater, samt lokale bestemmelser og spesifikasjoner.

Oversettelse

Takket være det globale nettverket vårt med tekniske oversettere som oversetter til sitt eget morsmål, kan vi oversette tekstene dine til alle språk. Vi tilbyr oversettelser innen feltene medisin, telekommunikasjon og forbrukerelektronikk. Spesialfeltet vårt er programvarelokalisering.

Vi kontrollerer alle oversettelsene for å sikre oss at språk og innhold er korrekt, og at språket flyter godt. Vår tekniske gjennomgang omfatter kontroll av brukervennlighet, funksjonalitet og prosedyrer ved at vi benytter den installerte lokaliserte programvaren. Med en slik prosess sørger vi for at dokumentasjon, hjelpefiler og programvare er konsekvente i alle målspråkene.

Terminologiadministrasjon

Terminologi som er nøye kontrollert, utgjør grunnlaget for hver eneste tekniske oversettelse. Vi vedlikeholder terminologien i prosjektspesifikke ordlister og databaser. På anmodning kan vi validere, utvide og oppdatere disse som en del av vårt system for terminologiadministrasjon. Dette arbeidet har en positiv bivirkning – alle oversetterne våre bruker konsekvente tekniske termer for alle prosjektene dine.