Sledovanie cieľa – a rozpočtu

Ak chcete podnikať v medzinárodnom rozsahu, musíte sa spoľahnúť na kvalitné preklady. Spoločnosti sa preto stále viac zaujímajú, akým spôsobom prebieha proces prekladu a ako ho možno integrovať do ich vlastných pracovných postupov. Je potrebné obmedziť nadbytočné opravy, pretože môžu viesť k zvýšeniu nákladov alebo spôsobovať problémy pri krátkych dodacích lehotách. 

Radi vám poradíme so všetkými záležitosťami týkajúcimi sa lokalizácie softvéru a prekladov. Pomôžeme vám zjednodušiť realizáciu prekladov, znížiť náklady a usporiadať vaše prekladové procesy. V spolupráci s vami taktiež určíme, ako integrovať prekladové pracovné postupy do vašich vlastných procesov a ako docieliť ich optimalizáciu.

S využitím našich skúseností s prácou na rozsiahlych a zložitých projektoch pre renomované spoločnosti sme schopní sa jednoducho prispôsobiť vašej konkrétnej situácii. Radi vám predložíme cenovú ponuku.