Sme odborníci na jazyky

Aby sme boli presnejší, naši prekladatelia majú vynikajúcu technickú kvalifikáciu. O ich kompetenciách sa osobne ubezpečujeme ešte predtým, než s nimi začneme spolupracovať, pretože preklady z oblasti techniky, medicíny, telekomunikácií a IT si vždy vyžadujú zvláštne znalosti. Prekladatelia realizujúci lokalizáciu softvéru musia byť taktiež schopní odlíšiť text určený na preklad od programového kódu. Prekladatelia pracujúci s inými typmi textov, napríklad z odboru reklamy či PR, musia venovať zvláštnu pozornosť štýlu a marketingovým cieľom.
Naše prekladateľské služby

Plánovanie

Každá práca na preklade sa začína rozhovorom s vami. Vám pridelená kontaktná osoba s vami ozrejmí vaše aktuálne požiadavky na preklad a poradí vám, ako najlepšie dosiahnuť požadovaný cieľ.

Opakovanie použitých prekladov

Prekladáme len nové a upravené texty. Texty, ktoré už boli preložené, sa ukladajú v našej prekladovej pamäti, ktorú môžeme použiť pri preklade upravených súborov. Všetci prekladatelia spoločne používajú a aktualizujú rovnakú databázu. To znamená, že v prípade každého z vašich projektov môžeme zaručiť vysokú mieru konzistentnosti.

Riadenie viacjazyčných projektov

Váš projektový manažér organizuje celý proces prekladu. Koordinuje prostriedky a termíny nevyhnutné pre vami požadované jazykové kombinácie, pripravuje materiály na preklad a rieši prípadné otázky prekladateľského tímu. Naša práca sa končí v okamihu, kedy ste úplne spokojní s výsledkom.

Lokalizácia

Ak je lokalizácia softvéru zrealizovaná správne, používateľské rozhranie bude fungovať rovnako, ako keby bolo vytvorené pre príslušný cieľový trh. Okrem prekladu textu berieme vždy do úvahy aj kultúrne a technické zvláštnosti cieľového trhu, napríklad merné jednotky, formát čísiel alebo adries, rovnako aj miestne predpisy a špecifikácie.

Preklady

Vďaka našej globálnej sieti prekladateľov s technickým zameraním, ktorí prekladajú do svojho rodného jazyka, sme schopní vaše texty preložiť do všetkých hlavných jazykov. Realizujeme preklady z oblasti medicíny, telekomunikácií alebo spotrebnej elektroniky. Špecializujeme sa na lokalizáciu softvéru.

Každý jednotlivý preklad kontrolujeme, aby sme sa uistili o správnosti a zrozumiteľnosti jazyka a obsahu. Naše technické korektúry zahŕňajú kontrolu použiteľnosti, funkčnosti a postupov s pomocou nainštalovaného lokalizovaného softvéru. Tento proces nám umožňuje zabezpečiť, aby dokumentácia, pomocník aj softvér boli v jednotlivých cieľových jazykoch konzistentné.

Správa terminológie

Dôkladne zistená terminológia je základom každého technického prekladu. Terminológiu ukladáme do slovníkov a databáz náležiacich ku konkrétnym projektom. Na požiadanie ich môžeme overiť, rozširovať a aktualizovať v rámci nášho systému na správu terminológie. Celé toto úsilie má pozitívny vedľajší efekt – všetci naši prekladatelia používajú v prípade každého vášho projektu konzistentnú technickú terminológiu.