Kľúčom k úspechu je správna technológia

Je takmer samozrejmé, že poznáme nevyhnutnú technickú slovnú zásobu a dobre rozumieme technickým kontextom. Táto kvalifikácia nám slúži ako základ pri preklade vašej dokumentácie a pomocníka k aplikácii.

Naše najmodernejšie prekladové a lokalizačné nástroje zaručujú konzistentnosť v rámci všetkých súčastí projektu.

Chcete zistiť, čo vám môže táto technológia ponúknuť? Opýtajte sa nás!

Technické služby a služby súvisiace s prekladmi

Prekladové pamäte

Používame aplikácie využívajúce prekladové pamäte, ktoré vám vyhovujú, napríklad program SDL Trados. Databázová funkcia tohto systému ukladá zdrojový text spoločne so zodpovedajúcim prekladom. To znamená, že je možné okamžite porovnať nové zdrojové texty s prekladmi uloženými v prekladovej pamäti. Náš systém využíva sieť Internet a beží na serveri, ktorý umožňuje viacerým prekladateľom – externým alebo interným – pracovať súčasne na súboroch daného projektu, využívať existujúce preklady uložené v prekladovej pamäti a pridávať do pamäte preklady nové.

Lokalizácia softvéru

Jedným z nástrojov, ktoré vyhovujú štandardom odvetvia je SDL Passolo. Tento nástroj okrem prekladových funkcií poskytuje integrované funkcie na testovanie a rozhrania pre prekladové pamäte. Passolo podporuje všetky formáty súborov, urýchľuje a zjednodušuje procesy technickej lokalizácie. Radi sa budeme pri výbere vhodných nástrojov riadiť vašimi požiadavkami.

Preformátovanie softvéru

Preložený text sa len málokedy svojou dĺžkou zhoduje so zdrojovým textom. Upravíme dĺžku ovládacích prvkov podľa obsahu tak, aby v lokalizovanom softvéri zostal celý text viditeľný.

Testovanie softvéru a kompilácia on-line pomocníka

Po dokončení prekladu softvér otestujeme, aby sme overili správnosť prekladu a taktiež aj zrozumiteľnosť a dokonalú funkčnosť lokalizovaného softvéru. Skompilujeme on-line pomocníka a otestujeme jeho obsah a funkcie. Pomocník pomáha skutočne len vtedy, ak presne popisuje príslušný softvér.

DTP

Preloženú dokumentáciu radi dodáme v rovnakom formáte ako zdrojový text. Prirodzene upravíme rozvrhnutie podľa dĺžky preloženého textu. V prípade potreby sme schopní dokumentáciu dodať vo forme umožňujúcej tlač.

Grafické spracovanie a snímky obrazovky

Prekladáme obsah grafických prvkov a schém a upravujeme rozvrhnutie podľa dĺžky preloženého textu. Ak dokumentácia obsahuje snímky obrazovky príslušnej aplikácie, vytvárame ich lokalizované verzie pomocou spusteného softvéru v cieľovom jazyku.

Video a audio sekvencie

Prekladáme aj texty video a audio sekvencií. Pri tejto práci samozrejme zohľadňujeme špecifiká hovoreného slova. Ak hľadáte partnera na produkciu videa či zvuku, radi vám pomôžeme.