Zelo dobro obvladamo jezik(e)

Natančneje rečeno, naši prevajalci imajo izvrstne strokovne kvalifikacije. O tem se osebno prepričamo, še preden začnemo sodelovati s prevajalcem, kajti za prevajanje strokovnih besedil s področja medicine, telekomunikacij in informacijske tehnologije je vedno potrebno posebno znanje. Prevajalci, ki lokalizirajo programsko opremo, morajo tudi znati ločiti med besedilom, ki ga je treba prevesti, in programsko kodo. Prevajalci, ki so zadolženi za druge vrste besedil, na primer s področja oglaševanja in odnosov z javnostmi, morajo biti zelo pozorni na slog in trženjske cilje pisca izvornega besedila.
Naše prevajalske storitve

Načrtovanje

Preden se lotimo prevajanja, se pogovorimo z vami. Naš svetovalec vas bo povprašal o vaših pričakovanjih v zvezi s prevodom in predlagal, kako najbolje doseči zastavljeni cilj.

Vnovična uporaba prevodov

Prevajamo le novo in spremenjeno besedilo. Že prevedeno besedilo je shranjeno v pomnilniku prevodov, ki ga uporabljamo pri prevajanju posodobljenih besedil. Vsi prevajalci istočasno uporabljajo in posodabljajo isto zbirko podatkov. To pomeni, da lahko zagotovimo visoko raven doslednosti v vseh vaših projektih.

Vodenje večjezičnih projektov

Vaš projektni vodja organizira celoten prevajalski proces. Usklajuje vire in roke za želeno jezikovno kombinacijo, pripravlja gradiva za prevod in odgovarja na vprašanja prevajalske ekipe. Naše delo je opravljeno šele, ko ste povsem zadovoljni z rezultatom.

Lokalizacija

Če je lokalizacija programske opreme kakovostno opravljena, je uporabniški vmesnik takšen, kot bi bil razvit za ciljni trg. Pri prevajanju besedila upoštevamo tudi kulturne in tehnične posebnosti ciljnega trga, na primer merske enote, oblike zapisa števil in naslovov ter krajevne predpise in specifikacije.

Prevajanje

S pomočjo svetovne mreže strokovnih prevajalcev, ki prevajajo v svoj materni jezik, lahko prevedemo vaša besedila v vse najpogosteje uporabljane jezike. Nudimo prevode s področja medicine, telekomunikacij in potrošniških elektronskih naprav. Naše strokovno področje je tudi lokalizacija programske opreme.

Vsak prevod temeljito preverimo in zagotovimo, da je tako z vsebinskega kot z jezikovnega vidika pravilen in razumljiv. Med tehničnim pregledom z uporabo nameščene lokalizirane programske opreme preverimo uporabnost, funkcionalnost in vse postopke. Na ta način zagotovimo skladnost dokumentacije, besedila pomoči in programske opreme za vsak ciljni jezik.

Upravljanje izrazja

Temeljito raziskano izrazje je temelj vsakega strokovnega prevoda. Izrazje shranjujemo in vzdržujemo v besednjakih in zbirkah podatkov, specifičnih za posamezne projekte. Na vašo zahtevo jih lahko v okviru našega sistema za upravljanje izrazja preverimo, razširimo ali posodobimo. Ves ta trud ima zelo zaželen stranski učinek – vsi naši prevajalci v vseh vaših projektih dosledno uporabljajo enotno izrazje.