Först planering, därefter effektiv översättning

Detta framgångsrecept garanterar att våra tjänster är effektiva och uppfyller de högsta kvalitetskraven. Innan själva översättningen fastställer vi tillsammans med dig vad som behöver översättas, hur och till när. Du assisteras av samma kontaktperson och ett etablerat översättarteam, från det att avtalet ingåtts tills texten levererats. Detta gäller även efterföljande projekt. Samma experter arbetar med ditt innehåll från det första jobbet och framåt. Detta tillvägagångssätt säkerställer att vi känner till alla detaljer i dina projekt och specifika krav. Det innebär att samordningsarbetet och tiden det tar att bekanta sig med dina projekt hålls nere till ett minimum, vilket i sin tur sparar tid och pengar.

Vi använder alltid den senaste program- och maskinvaran. Det gör det möjligt för oss att behålla ursprungsformatet för alla vanliga programvaruplattformar när vi bearbetar dina filer.

Projektförfrågan? Ring oss eller skicka ett e-postmeddelande!