Hålla ett öga på målet – och på budgeten

Om du vill bedriva internationell verksamhet måste du kunna lita på bra översättningar. Företag blir därför alltmer intresserade av hur översättningsprocesser fungerar och hur de kan integreras i de egna arbetsflödena. Onödiga korrigeringar bör undvikas, då de kan leda till ökade kostnader eller orsaka problem vid korta tidsfrister.

Vi ger gärna råd i alla frågor som har att göra med programvarulokalisering och översättning. Vi hjälper dig att förenkla översättningsarbetet, göra det mer kostnadseffektivt samt strukturera tillhörande processer. Vi bistår även med integreringen och optimeringen av översättningsstegen i de egna processerna.

Tack vare vår erfarenhet av arbete med stora och komplexa projekt för ansedda företag kan vi enkelt anpassa oss till just din situation. Vi tillhandahåller gärna en offert.