Vi är experter på språk

Våra översättare har utmärkta tekniska kvalifikationer. Det ser vi till personligen innan vi ens börjar samarbeta med en översättare, då översättning av texter inom teknik, medicin, telekommunikation och IT alltid kräver specialiserad bakgrundskunskap. Översättare som lokaliserar programvara måste även kunna skilja mellan text som ska översättas och källkod. Översättare som arbetar med andra texttyper, som marknadsföring och PR, måste vara särskilt uppmärksamma på stil och författarens marknadsföringsmål.
Våra översättningstjänster

Planering

Varje översättning börjar med ett personligt samtal. Din kontaktperson klarlägger dina faktiska översättningskrav och erbjuder råd om hur vi bäst når ditt mål.

Återvinning av översättningar

Vi översätter endast ny och ändrad text. Text som redan har översatts, sparas i våra översättningsminnen, som vi alltid har tillgång till vid översättning av uppdateringar. Alla översättare använder och uppdaterar samma databas samtidigt. Detta betyder att vi kan garantera överensstämmelse för alla dina projekt.

Hantering av flerspråkiga projekt

Din projektledare planerar hela översättningsprocessen. Han eller hon koordinerar resurserna och leveranstiderna för önskade språkkombinationer, förbereder material för översättning och svarar på eventuella frågor som översättningsteamet kan ha. Vårt arbete är avslutat först när du är helt nöjd med resultatet.

Lokalisering

I bra lokaliserad programvara, känns det som om användargränssnittet är utvecklat för målmarknaden. Förutom att översätta texten, tar vi även hänsyn till målmarknadens kulturella och tekniska enskildheter, som måttenheter, siffer- och adressformat samt lokala föreskrifter och specifikationer.

Översättning

Tack vare vårt globala nätverk med tekniska översättare som översätter till sina modersmål kan vi översätta dina texter till alla språk. Vi tillhandahåller översättningar inom medicin, telekommunikation och hemelektronik. Vårt specialområde är programvarulokalisering.

Vi kontrollerar alla översättningar för att säkerställa att språket och innehållet är korrekt samt att texten är begriplig. Vid den tekniska granskningen installerar vi den lokaliserade programvaran och kontrollerar användbarhet, funktionalitet och procedurer. Tack vare denna process kan vi säkerställa att dokumentationen, hjälpen och programvaran är konsekvent i alla målspråk.

Terminologihantering

Noggrant kontrollerad terminologi är grunden för varje teknisk översättning. Vi upprätthåller terminologi i projektspecifika ordlistor och databaser. På begäran kan vi verifiera, utöka och uppdatera dessa som en del av vårt terminologihanteringssystem. Allt detta arbete har positiva följder; alla våra översättare använder samma tekniska termer i alla våra projekt.