Det börjar med rätt teknik

Naturligtvis har vi nödvändig tekniskt vokabulär och en god kännedom om tekniska sammanhang. Dessa kvalifikationer fungerar som vår tekniska grund när vi översätter din dokumentation och programmets hjälpinnehåll.

Våra moderna verktyg för översättning och programvarulokalisering garanterar att alla projektkomponenter är konsekventa.

Vill du veta vad vi kan göra för dig med denna teknik? Fråga oss!

Tekniska och översättningsrelaterade tjänster

Översättningsminnen

Vi använder det system för översättningsminnen du vill att vi ska använda, som till exempel SDL Trados. Systemets databasfunktion sparar källtexten tillsammans med översättningen, vilket betyder att vi direkt kan jämföra nya källtexter med översättningar som finns sparade i systemet. Vårt system är internetbaserat och körs via en server, vilket betyder att flera interna eller externa översättare kan arbeta med filer i samma projekt samtidigt och använda befintliga översättningar samt lägga till nya.

Programvarulokalisering

Ett verktyg som används ofta i branschen är SDL Passolo. Förutom översättningsfunktioner erbjuder programmet även integrerade testfunktioner och gränssnitt till översättningsminnen. Passolo stöder alla filformat samt påskyndar och förenklar tekniska lokaliseringsprocesser. Vi följer gärna dina önskemål vid valet av verktyg.

Software-resizing

Översatt text har sällan samma längd som källtexten. Vi justerar längden efter innehållet för att säkerställa att hela texten förblir synlig i lokaliserad programvara.

Test av programvara och sammanställning av onlinehjälp

När översättningsarbetet är klart testar vi programvaran för att säkerställa att språket är korrekt och att programvaran är läsbar – och att den fungerar perfekt. Vi sammanställer en onlinehjälp och testar innehållet och funktionerna. Hjälpavsnittet är ju bara till hjälp om det beskriver programvaran korrekt.

Desktop publishing

Vi levererar gärna översatt dokumentation i samma format som källtexten. Och naturligtvis justerar vi layouten enligt måltextens längd. På begäran kan vi även tillhandahålla dokumentationen i tryckbar form.

Grafisk bearbetning och skärmdumpar

Vi översätter innehållet i grafik och diagram och justerar layouten i enlighet med målspråkets textlängd. Om dokumentation innehåller bilder från applikationen, skapar vi lokaliserade versioner med programmet på målspråket.

Video- och ljudinspelningar

Vi översätter även text för video- och ljudinspelningar. Naturligtvis tar vi hänsyn till det talade språkets normer. Om du behöver en partner för video- eller ljudproduktion står vi gärna till tjänst.