เราประสบความสำเร็จได้ด้วยทีมงานที่แข็งแกรง

ไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่า ความสำเร็จของเราในฐานะบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลและซอฟต์แวร์โลคัลไลเซชั่นมาจากทีมงานที่แข็งแกร่ง ดังนั้น เราจึงมองหาทีมงานนักแปลอิสระเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้น

นักแปลเอกสารผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยเฉพาะด้าน ไอที/เทคโนโลยี/การแพทย์

ประวัติส่วนตัวของคุณ:

  • ควรมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในการใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานทั่วไปอย่างยอดเยี่ยม
  • สามารถใช้เครื่องมือช่วยแปลมาตรฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

เงื่อนไขสำคัญ:

  • คุณจะต้องแปลเป็นภาษาแม่ของคุณเท่านั้น
  • คุณจะต้องทำงานได้อย่างรอบคอบและน่าเชื่อถือ
  • คุณให้ความสำคัญกับคุณภาพงานแปล

สนใจร่วมงานกับเรา? โปรดส่งอีเมลถึงเราโดยแนบประวัติส่วนตัวมาด้วย