Lên kế hoạch trước, thì bản dịch mới hiệu quả

Đây là công thức cho sự thành công của chúng tôi nhằm đảm bảo dịch vụ của chúng tôi được hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng. Chúng tôi làm việc với bạn để xác định trước những gì cần được dịch, cũng như cách thức làm và thời gian. Bạn sẽ được liên lạc với cùng một chuyên viên phụ trách và nhóm dịch giả thành thạo liên lạc từ thời điểm ký hợp đồng cho đến khi giao hàng đúng thời hạn. Điều này cũng áp dụng cho các dự án tiếp theo. Cùng một chuyên gia sẽ xử lý nội dung của bạn  ngay từ công việc đầu tiên. Phương pháp này đảm bảo rằng chúng tôi biết rõ các dự án của bạn và yêu cầu cụ thể. Kết quả là, công tác phối hợp và thời gian để làm quen với các dự án của bạn được giữ ở mức tối thiểu để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Chúng tôi luôn sử dụng phần mềm và phần cứng có chất lượng cao. Điều này giúp chúng tôi giữ được định dạng gốc không đổi cho của tất cả các nền tảng phần mềm thường được sử dụng khi xử lý các tập tin của bạn.

Yêu cầu dự án? Xin vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc gửi cho chúng tôi e-mail!