Lưu tâm đến mục tiêu và ngân sách

Nếu bạn muốn tiến hành công việc kinh doanh trên quy mô quốc tế, bạn cần phải có bản dịch tốt. Các công ty ngày càng quan tâm đến công việc xử lý dịch thuật và cách tích hợp vào quy trình công việc của họ. Nên tránh những chỉnh sửa không cần thiết vì chúng có thể làm tăng chi phí hoặc gây ra các vấn đề khi thời hạn hạn hẹp.

Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về tất cả các vấn đề liên quan đến khâu nội địa hóa phần mềm và dịch thuật. Chúng tôi sẽ giúp cho bản dịch của bạn hiệu quả hơn và có chi phí hợp lý hơn và xác định quy trình dịch thuật của bạn. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với bạn để xác định cách thức tích hợp các quy trình công việc dịch thuật vào quá trình của bạn và cách thức để tối ưu hóa.

Nhờ kinh nghiệm của chúng tôi về các dự án lớn và phức tạp cho các công ty có uy tín, chúng tôi có thể dễ dàng thích ứng với tình hình cụ thể của bạn.
Chúng tôi sẵn sàng cung cấp báo giá cho bạn.