Chúng tôi sẽ đứng đằng sau các dự án của chúng tôi

@transcript có chuyên môn đa rạng về dịch thuật kỹ thuật và nội địa hoá phần mềm từ năm 1998. Chúng tôi có một danh sách dài các dự án đã hoàn thành. Chúng tôi là những chuyên gia về dịch thuật các văn bản y tế, CNTT, tài chính và các văn bản tiếp thị, nội địa hóa phần mềm, dịch thuật phức tạp và quản lý thuật ngữ. Chúng tôi đã không liệt kê tất cả các khách hàng ở đây để bảo vệ lợi ích của họ. Chúng tôi sẵn lòng cung cấp thông tin về danh sách đầy đủ các dịch vụ, phạm vi dự án của chúng tôi và đánh giá của các chuyên gia.

Hãy liên hệ với chúng tôi.